Ceny

Posudky v oblasti oceňování nemovitostí cenou zjištěnou (vyhláškovou):

Samostatný pozemek bez staveb a porostů od 5 000 Kč + náklady + DPH
při ocenění více pozemků - každý další pozemek od 2 000 Kč
Věcná břemena dle typu od 8 000 Kč + náklady + DPH
Samostatná garáž od 5 000 Kč + náklady + DPH
Bytová jednotka od 6 000 Kč + náklady + DPH
Rekreační chata od 7 000 Kč + náklady + DPH
Rekreační chalupa od 7 000 Kč + náklady + DPH
Rodinný dům

od 7 000 Kč + náklady + DPH

Výše uvedené ceny jsou orientační a mohou se od skutečných lišit podle konkrétního případu.

Posudky v oblasti oceňování nemovitostí cenou obvyklou, resp. tržní hodnotou:

Samostatný pozemek bez staveb a porostů od 5 500 Kč + náklady + DPH
při ocenění více pozemků - každý další pozemek od  3 000 Kč
Samostatná garáž od 6 000 Kč + náklady + DPH
Bytová jednotka od 7 000 Kč + náklady + DPH
Rekreační chata od 8 000 Kč + náklady + DPH
Rekreační chalupa od 8 000 Kč + náklady + DPH
Rodinný dům od 8 000 Kč + náklady + DPH

Výše uvedené ceny jsou orientační a mohou se od skutečných lišit podle konkrétního případu

Znalecké posudky stavebnětechnického charakteru

Inspekce nemovitostí  (předstupeň znaleckého posudku) od 20 000 Kč + náklady + DPH
Dokumentace a popis stavebnětechnického stavu stavby ve formě znaleckého posudku od 25 000 Kč + náklady + DPH

Výše uvedené ceny jsou orientační a mohou se od skutečných lišit podle konkrétního případu