Odborné prověření nemovitostí

Technické prověření a zhodnocení (inspekci) nemovitosti s výstupem ve formě výčtu nalezených vad a rizikových řešení, případně včetně nacenění sanace těchto vad či rizikových řešení. Pro kupující, prodávající, pro ty, kdo se nechtějí nechat napálit a nechtějí tzv. kupovat zajíce v pytli... Podklad pro korektní obchod s nemovitými věcmi.

Prověření nemovitosti (pozemku, stavby nebo jednotky) – zhodnocení ve vyjmenovaných oborech stavebních konstrukcí a prostředí staveb na základě prohlídky in situ prověřované nemovitosti. Prověření nemovitosti je obvykle proveditelné na základě vizuálního zjištění a nedestruktivních diagnostických metod. Pokud tyto metody nejsou dostačující, je třeba navrhnout provedení nezbytných destruktivních diagnostických zkoušek. Prověření nemovitosti musí alespoň identifikovat projevy poruch a zjevné vady a u poruch může stanovit jejich příčiny. Prověření nemovitosti může být rozšířeno například o stanovení ceny opatření k odstranění poruch, vad či rizikových faktorů, o identifikaci rizika poruch, o prověření dalších oborů stavebních konstrukcí a prostředí staveb a další úkony.

Prověření nemovitostí pomáhá kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Ušetří peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. U nových domů a bytů pomáhá s převzetím nemovitosti od realizační firmy nebo developera. Majitel má šanci tímto významně snížit riziko výskytu skrytých i zjevných vad a vyhne se tak budoucím nepříjemnostem při reklamacích.