Inženýrská činnost a řízení realizace staveb

Služby týkající se odborné technické pomoci při investiční výstavbě, a to jak pro společnosti, fyzické a právnické organizace, orgány státní správy, tak i pro občany. Především jde o odborný dozor nad správným prováděním stavebních prací, převzetí odpovědnosti oprávněné osoby za stavební a projektové práce společností, poradenská činnost v oblasti stavebního práva, přípravy a realizace staveb.

  • Zajištění průběhu realizace stavby od projektu, stavebního povolení, přes realizaci stavby až po kolaudaci.
  • Zajištění funkce nezávislého stavebního dozoru pro stavebníky (občany nebo organizace) při realizaci jejich staveb, a to na odborné úrovni autorizovaného inženýra a soudního znalce.
  • Zajištění funkce odpovědné osoby s oprávněním k provádění staveb a projektování pro společnosti.
  • Zajištění funkce oprávněné autorizované osoby, při výkonu stavebních prací občanů nebo organizací.
  • Zajištění funkce oprávněné autorizované osoby, při výkonu projektových prací občanů nebo organizací.
  • Poradenská činnost v oboru stavebnictví.