GDPR

Tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní truhlářské výrobky. Při jejich zpracování dodržuji zejména standardy jejich ochrany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a platnou legislativou ČR. Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.