Vyhotovení posudku

Znalecký posudek je vyhotoven v souladu s uzavřenou dohodou, objednávkou nebo smlouvou, v dohodnutém termínu i počtech vyhotovení. Předání hotového znaleckého posudku, zapůjčených podkladů a konečné faktury je obvykle provedeno osobně, příp. doporučenou poštou na adresu objednatele. Po objednání může být po vzájemné dohodě vystavena zálohová faktura. Na přání objednatele lze znalecký posudek zaslat na sdělenou e-mailovou adresu včetně příloh a fotodokumentace.

Termíny: Nejpozději do 2 dní po kontaktu klientem (e-mail zprávou či telefonátem) je klientovi navržen termín místního šetření.

Znalecký posudek je obvykle vyhotoven:

  • dle dohody, obvykle do 30 dní od místního šetření u posudku ocenění nemovitostí
  • dle dohody podle náročnosti posuzované problematiky u stavebně-technických posudků