Soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí

V oboru oceňování nemovitostí vám vyhotovím posudek na rodinné domy, obytné budovy, průmyslové a zemědělské budovy a haly, rekreační chalupy, rekreační domky, rekreační a zahrádkářské chaty, garáže, byty, nebytové prostory všeho druhu, domy s nájemními byty, budovy všech druhů, haly všech druhů, pozemky všech druhů, a další stavby, rovněž také ocenění věcných břemen.

Posudky pro účely:

převodu vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej), převodu vlastnictví darovací smlouvou, vypořádání dědictví, vypořádání společného jmění manželů, vypořádání podílového spoluvlastnictví, pro peněžní ústav při ručení nemovitostí za poskytnutý úvěr, určení ceny nemovitostí při jejich zahrnutí do jmění firmy, pro peněžní ústav při zřizování hypotečních úvěrů, pro restituční řízení, pro konkurzní řízení, informativní ocenění jako podklad pro ekonomické rozhodování, pro insolvenční řízení apod.