Vyhotovení posudku

Znalecký posudek je vyhotoven v souladu s uzavřenou dohodou, objednávkou nebo smlouvou, v dohodnutém termínu i počtech vyhotovení. Předání hotového znaleckého posudku, zapůjčených podkladů a konečné faktury je obvykle provedeno osobně, příp. doporučenou poštou na adresu objednatele. V odůvodněných případech a po dohodě s objednatelem může být po objednání vystavena zálohová faktura. Na přání objednatele lze znalecký posudek zaslat na sdělenou e-mailovou adresu včetně  příloh a fotodokumentace.

Termíny: Nejpozději do 24 hodin po kontaktu klientem (e-mail zprávou či telefonátem) je klientovi navržen termín místního šetření.
Znalecký posudek je obvykle vyhotoven:

  • dle dohody, obvykle do 14 dní od místního šetření u posudku ocenění nemovitostí
  • dle dohody podle náročnosti posuzované problematiky u stavebně-technických posudků.